今天是:
Lugar actual:Página principal > Asociación China de Estudios Latinoamericanos > Cuerpo Directivo
Asociación China de Estudios Latinoamericanos
Cuerpo Directivo
Presidente Honorario: Cheng Siwei
 
Asesores Especiales: Li Xiaolin, Chen Fengxiang, Qiu Yuanping, Li Jinzhang
 
Asesores: Li Beihai, Li Mingde, Pang Binan, Lin Beidian, Hong Guoqi, Hu Xiangen, Yuan Tao, Huang Zhiliang
 
Presidente: Su Zhenxing
 
Vice Presidente Ejecutivo: Zheng Bingwen
 
Vice Presidentes: Wang Hua, Wang Hongqiang, Wang Xiaode, Jiang Shixue, Wu Hongying, Song Xiaoping, Yang Wanming, Shen An, Xu Shicheng, Han Qi
 
Secretario General: Jiang Shixue
 
Subsecretarios Generales: Liu Dongshan,Wang Ping, Zhu Hongbo, Dong Jingsheng